Witamy w naszej szkole!

Witamy w naszej szkole!

Jesteśmy placówką niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej. Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Organizatorami placówki byli Jacek Piechota i Arkadiusz Kawecki, który został jej pierwszym dyrektorem.

W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół SF TPP, tworząc oprócz liceum także gimnazjum.Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w szczecińskiej dzielnicy Dąbie.

Początkowo kadrę pedagogiczną stanowiło 9 nauczycieli, dzisiaj w zespole szkół pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjnych.

II KONKURS FOTOGRAFICZNY ZIMA W MIEŚCIE.

dod.: 2017-01-15, 19:48

II KONKURS FOTOGRAFICZNY ZIMA W MIEŚCIE.

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp  70-833 Szczecin, ul. Taborowa 7,    tel/fax: 091- 4600103 email: tpp1@tlen.pl

ZASADY UCZESTNICTWA:

·        konkurs realizowany jest od 15.01 2017 r. do 07.02.2017 r.

·        prace muszą być wykonane w roku 2017 r. i nie mogą być nigdzie publikowane

      ( dotyczy również portali internetowych )

·        zdjęcia nie mogą zawierać treści ogólnie uważanych za nieobyczajne

·        autor może przedstawić 2 swoje prace w formacie 20 cm na 30 cm

·        każde zdjęcie powinno być oznakowane z tyłu logiem autora

·        po konkursie prace pozostają do dyspozycji Organizatora

·        prace powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie w której dodatkowo powinna znaleźć się informacja zawierająca dane osobowe autora

  • Wszyscy autorzy zdjęć otrzymają dyplomy uczestnictwa, natomiast laureaci nagrody rzeczowe
  • Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2017 r.  

Nabór na rok szkolny 2017/ 2018

dod.: 2014-10-22, 13:45

Sekretariat prowadzi nabór na nowy rok szkolny. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły. Oferta edukacyjna na przyszły rok szkolny zostanie umieszczona na stronie szkoły po zatwierdzeniu zmian w prawie oświatowym.

Kandydatów na uczniów i ich opiekunów zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły w terminie umówionym telefonicznie.

Organem prowadzącym szkołę jest Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie. Fundacja prowadzi program stypendialny na mocy ,którego uczniowie mogą pozyskać stypendium naukowe, zdrowotne lub socjalne i pobierać naukę bez opłat czesnego. Informacji udziela sekretariat szkoły.

Kontakt:
tel/fax: (0-91) 4600-103
e-mail: tpp1@tlen.pl

„Rozwijamy kluczowe kompetencje” w Nowym Roku ruszamy z projektem

dod.: 2017-01-03, 12:48

„Rozwijamy kluczowe kompetencje” w Nowym Roku ruszamy z projektem
-http://www.tpp.edu.pl/obrazy/projekt 2017.docx

Zebranie z wychowawcami klas - 10 stycznia 2017r.

dod.: 2016-11-25, 10:12

Zebranie z wychowawcami klas - 10 stycznia 2017r.

Szanowni Państwo ,

Zapraszamy Państwa na  podsumowujące I semestr zebranie z wychowawcami  klas. Zebrania odbędą się 10 stycznia 2017r.  o godz. 17.00 w salach wg wykazu umieszczonego na tablicy ogłoszeń.

Dyrekcja szkoły 

Numer konta bankowego szkoły

Osoby dokonujące opłat za szkołę za pośrednictwem konta bankowego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu  "czesne za miesiąc oraz imię i nazwisko ucznia"

GBS – Barlinek Oddział w Szczecinie  46 8355 0009 0040 7939 2000 0001

Przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania opłat bezpośrednio w kasie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: 7.30-15.30

Sztab WOŚP w naszej szkole

Sztab WOŚP  w naszej szkole

Zimowisko 2017

Zimowisko  2017

Fajnie jest pomagać

Fajnie jest pomagać

V Zachodniopomorski Turniej EUROLINGUA MULTILINGUALISM

V Zachodniopomorski Turniej EUROLINGUA MULTILINGUALISM

facebook