Witamy w naszej szkole!

Witamy w naszej szkole!

Jesteśmy placówką niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej. Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Organizatorami placówki byli Jacek Piechota i Arkadiusz Kawecki, który został jej pierwszym dyrektorem.

W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół SF TPP, tworząc oprócz liceum także gimnazjum.Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w szczecińskiej dzielnicy Dąbie.

Początkowo kadrę pedagogiczną stanowiło 9 nauczycieli, dzisiaj w zespole szkół pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjnych.

Nabór na rok szkolny 2017/ 2018

dod.: 2014-10-22, 13:45

Sekretariat prowadzi nabór na nowy rok szkolny. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy uczniów do klasy siódmej Szkoły Podstawowej i pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Kandydatów na uczniów i ich opiekunów zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły w terminie umówionym telefonicznie.

Organem prowadzącym szkołę jest Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie. Fundacja prowadzi program stypendialny na mocy ,którego uczniowie mogą pozyskać stypendium naukowe, zdrowotne lub socjalne i pobierać naukę bez opłat czesnego. Informacji udziela sekretariat szkoły.

Kontakt:
tel/fax: /0-91/ 4600-103
e-mail: tpp1@tlen.pl

ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE - Projekt edukacyjny dla uczniów naszej szkoły

dod.: 2017-01-03, 12:48

ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE -  Projekt edukacyjny dla uczniów naszej szkoły

Projekt realizowany od stycznia do grudnia w 2017r.

W bieżącym roku kalendarzowym realizujemy całoroczny projekt finansowany ze środków unijnych. W specjalnie przygotowanych i wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne pracowniach będą prowadzone pozalekcyjne zajęcia dla uczniów gimnazjum. Metody eksperymentalne zawitają na zajęcia  przyrodnicze, chemiczne, fizyczne i matematyczne. Powstaje także nowoczesna pracownia informatyczna. Nasi Gimnazjaliści będą mają możliwość uczestniczenia w rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze zajęciach pozalekcyjnych, a w trakcie i po zakończeniu projektu – korzystania z zakupionego sprzętu na co dzień.

Każdy uczeń będzie mógł skorzystać z zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie grupowej i indywidualnej. W konsekwencji po zakończeniu Projektu uczniowie naszej Szkoły będą mieli lepsze szanse na rynku pracy. To ważne, by w dobie szybko zmieniającej się, ale wciąż trudnej rzeczywistości zawodowej , umieć podjąć dobre decyzje związane z przyszłą profesją. Zajęcia będą prowadzili profesjonalni doradcy zawodowi.

Projekt nosi nazwę „Rozwijamy kluczowe kompetencje”. Dzięki pieniądzom, które otrzymamy z Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dział: Edukacja, będziemy mogli zrealizować z sukcesami to fajne przedsięwzięcie.

 


 

Konsultacje dla Rodziców - 23 maja 2017r.

dod.: 2017-03-13, 09:11

Konsultacje dla Rodziców - 23 maja 2017r.

Szanowni Państwo ,

Zapraszamy Państwa na  konsultacje z nauczycielami przedmiotów, które  odbędą się 23 maja 2017r.  w godz. 17.00 - 18.00 w salach wg wykazu umieszczonego na tablicy ogłoszeń. Proszę o skorzystanie z możliwości indywidualnego spotkania z nauczycielami przedmiotów.

Dyrekcja szkoły 

VII plebiscyt „Szczecinianka Roku 2016” - znamy wyniki plebiscytu

dod.: 2017-04-10, 19:09

VII plebiscyt „Szczecinianka Roku 2016” - znamy wyniki plebiscytu

 Spośród wszystkich kandydatek Czytelnicy „Kuriera”  większością głosów wybrali swoją laureatkę - naszą Panią dyrektor - Izabelę Ciesielską

Gratulujemy i dziękujemy  za każdy oddany głos.

 

zobacz wiecej

Numer konta bankowego szkoły

Osoby dokonujące opłat za szkołę za pośrednictwem konta bankowego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu  "czesne za miesiąc oraz imię i nazwisko ucznia"

GBS – Barlinek Oddział w Szczecinie  46 8355 0009 0040 7939 2000 0001

Przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania opłat bezpośrednio w kasie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: 7.30-15.30

Adopcja na odległość

Adopcja na odległość

Fajnie jest pomagać

Fajnie jest pomagać

V Polsko - Niemiecki Turniej EUROLINGUA

V Polsko - Niemiecki Turniej EUROLINGUA

REALIZUJEMY PROJEKT -ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

REALIZUJEMY PROJEKT -ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE

facebook